Περισσότερη Λάβα....

Λάβα σε διάφορα χρώματα και με διάφορους συνδυασμούς... φεγγαρόπετρα, τυρκουαζ, νεφρίτη...


No comments :

Post a Comment

Thank you for visiting my blog and for your comment!

BRs,
EfZin